For bokhandlere

Ønsker du mer kjennskap til Frank A. Jenssen og hans forfatterskap?

For mer informasjon evt. leseeksemplar kontakt:

frank@lofoten.com